Designing for Calm
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Roger Ulrich

Chalmers, Arkitektur

New York Times

January 11

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07