Intra-hospital transport of patients and medical complications: Implications for architectural design and research
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Roger Ulrich

Chalmers, Arkitektur

X Zhu

HERD

1937-5867 (ISSN)

Vol. 1 1 31-43

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07