Evidence-based healthcare architecture
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Roger Ulrich

Chalmers, Arkitektur

The Lancet

368 38-39

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07