Isothermal oxidation behaviour of Pt modified aluminide diffusion coatings on a single crystal Ni based superalloy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Materials for advanced power engineering

Vol. 3 3 1505-11

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06