Investigation of microstructural development of PtAl diffusion coatings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eva Bakchinova

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Life assessment of hot section gas turbine components

173-84

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06