Efficient iteration schemes for anisotropic hyperelasto-plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

kinematic hardening

quasi-Newton

large strains

anisotropy

damage

staggered iteration

hyperelasto-plasticity

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Andreas Menzel

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 66 4 707-721

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07