SEM and TEM studies of PtAl diffusion coatings under isothermal oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Materials at high temperatures

Vol. 17 2 179-184

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06