TEM studies of thermally grown oxide scales on aluminide diffusion coatings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

15th International Congress on Electron Microscopy (ICEM-15)

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13