TEM studies of thermally grown oxide scales on aluminide diffusion coatings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Materialteknik