Yeast cell aging and death
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Dina Petranovic Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

A. Ganley

Massey University

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 14 1 1-1

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1111/1567-1364.12130

Mer information

Skapat

2017-10-06