Microstructural studies of NiAl-based model alloys and commercial superalloys after isothermal oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Henrik Svensson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Vratislav Langer

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Materials at high temperatures

Vol. 20 3 421-428

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06