On the wave climate of the southern Baltic
Rapport, 1983

Författare

Nils Mårtensson

Institutionen för vattenbyggnad

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1983:46

Mer information

Skapat

2017-10-07