Investigation of the oxide formation during short term oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Svensson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Materials science forum

Vol. 461-464 231-238

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06