Managing in turbulence: how the capacity for resilience influences creativity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Anders Richtnér

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

R and D Management

0033-6807 (ISSN) 1467-9310 (eISSN)

Vol. 44 2 137-151

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

DOI

10.1111/radm.12050

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02