Proteasome inhibitor delivery by functionalized gold nanoparticles in pancreatic cancer cells
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Meeting abstract, 9th European-Biophysical-Societies-Association Congress

Författare

S. C. Coelho

Sandra Rocha

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

M. C. Pereira

M. A. Coelho

European Biophysics Journal

0175-7571 (ISSN) 1432-1017 (eISSN)

Vol. 42 S74-S74

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-07