Microstructure of oxide scales on aluminide diffusion coatings after short time oxidation at 1050 deg C
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Svensson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Surface & Coatings Technology

Vol. 177-178 152-157

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06