Thermal ice pressure in lake ice covers
Doktorsavhandling, 1978

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

ISBN

99-0152252-8

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 1978:02

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 267

Mer information

Skapat

2017-10-07