Changes in extracellular amino acids and spontaneous neuronal activity during ischemia and extended reflow in the CA1 of the rat hippocampus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Peter Andiné

Göteborgs universitet

Ingemar Jacobson

Mats Sandberg

Henrik Hagberg

Journal of Neurochemistry

0022-3042 (ISSN) 1471-4159 (eISSN)

Vol. 57 222-229

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10