Increased intra- and extracellular concentrations of gamma-glutamyl-glutamate and related dipeptides in the ischemic rat striatum: involvement of gamma-glutamyl transpeptidase
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Xiaoying Li

Peter Andiné

Göteborgs universitet

Carl-Magnus Bergström

Henrik Hagberg

Staffan Folestad

Mats Sandberg

Journal of Neurochemistry

0022-3042 (ISSN) 1471-4159 (eISSN)

Vol. 63 1371-1376

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10