Principles of Heat Transfer in Internal Combustion Engines from a Modeling standpoint
Doktorsavhandling, 2014

VDL (Virtual development laboratory" Hörsalsvägen 7a
Opponent: Dr. David Reuss

Författare

Mirko Bovo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

On the Numerical Modeling of Impinging Jets Heat Transfer - A Practical Approach

Numerical Heat Transfer Part A: Applications,; Vol. 64(2013)p. 290-316

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-7385-992-9

VDL (Virtual development laboratory" Hörsalsvägen 7a

Opponent: Dr. David Reuss

Mer information

Skapat

2017-10-07