Surface Characterization of Soft Magnetic Composite Powder and Compacts
Licentiatavhandling, 2014

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX)

surface layers

thickness determination

powder metallurgy (PM)

soft magnetic composites (SMC)

focused ion beam (FIB)

depth profiling

high resolution scanning electron microscopy (HR SEM)

Lecture room HA2, Hörsalsvägen 4, Gothenburg
Opponent: Dr. Björn Skårman, Material Specialist at Höganäs AB, Höganäs, Sweden

Författare

Christos Oikonomou

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Evaluation of the thickness and roughness of homogeneous surface layers on spherical and irregular powder particles

Surface and Interface Analysis,; Vol. 46(2014)p. 1028-1032

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Development of methodology for surface analysis of soft magnetic composite powders

Surface and Interface Analysis,; Vol. 44(2012)p. 1166-1170

Paper i proceeding

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Kompositmaterial och -teknik

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology

Lecture room HA2, Hörsalsvägen 4, Gothenburg

Opponent: Dr. Björn Skårman, Material Specialist at Höganäs AB, Höganäs, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07