Betong och arkitektur. Betongens utveckling i husbyggandet 1880-1940 med Göteborg som exempel
Licentiatavhandling, 2000

This is a study of development of concrete and concrete structures, and its architectural influences in Sweden during the period 1880-1940.

history of architecture

history of building structures

Sweden

history of concrete

Gothenburg


Författare

Bengt J O Johansson

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08