Metal content and particle size distribution of street sediments and street sweeping waste
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

heavy metals

grain size

street sweeping

particle size distribution

street sediment

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Gilbert Svensson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Water Science and Technology

0273-1223 (ISSN)

Vol. 46 6-7 191-198

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06