Sports matter: The Routledge Handbook of Sports Technology and Engineering
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Idrottsforum

1652-7224 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Materialteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08