The relation between stormwater and sediment quality in stormwater ponds
Paper i proceeding, 2002

EMC

sediment

stormwater pond

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Gilbert Svensson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Strecker, E. W. and Huber, W. C., Proceedings of the 9th International Conference on Urban Drainage, Portland, Oregon, USA, September 8-13

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

ISBN

0-7844-0644-8

Mer information

Skapat

2017-10-06