HIBRAC: a 1-D deterministic heavy-ion transport code optimised for radiotherapy
Rapport, 2006

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

D. Mancusi

T. Kanai

N. Matsufuji

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06