Optimal Reduction of Structural Vibrations Using Genetic Algorithms
Licentiatavhandling, 2002

Earthquake excitation

Viscoelastic dampers

3-D structures

Finite

Optimisation

Vibration reduction

Genetic Algorithm

element


Författare

Hamid Movaffaghi

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 02:3

Mer information

Skapat

2017-10-06