Concurrency Aware Shared Memory Data Structures
Licentiatavhandling, 2014

concurrency

lock-free

consistency

data structures

iteration

aggregation

synchronization

multi-core

data streaming

room EC, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology
Opponent: Assis. Prof. Panagiota Fatourou, Department of Computer Science, University of Crete, Greece

Författare

Ioannis Nikolakopoulos

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University

room EC, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology

Opponent: Assis. Prof. Panagiota Fatourou, Department of Computer Science, University of Crete, Greece

Mer information

Skapat

2017-10-07