Using TPACK for Analysing Teachers’ Task Design: Understanding Change in a 1:1-Laptop Setting.
Kapitel i bok, 2012

Författare

Martin Tallvid

Göteborgs universitet

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Research Highlights Technology and Teacher Education 2012

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13