Genetic variation of superoxide dismutases in patients with primary open-angle glaucoma
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Dragana Celojevic

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Anne Petersen

Göteborgs universitet

Gunnar Tasa

Tartu Ülikool

Erkki Juronen

Tartu Ülikool

Madeleine Zetterberg

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Oftalmologi

Genetik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-31