Interface-Capturing Finite-Element-Technique (ICFET) for Transient Two-Phase Flow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Engineering Computations

Vol. 20 5/6 973-985

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07