A comparison of parallel implementation of explicit DG and central difference method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Communication in Numerical Methods in Engineering

Vol. 18 585-597

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06