Adaptive ICT-Procedure for Non-linear Seepage Flows with Free Surface in Porous Media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Communication in Numerical Methods in Engineering

Vol. 18 161-176

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07