Postprocessing Techniques and h-Adaptive Finite Element-Eigenproblem Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 79 22-25 2039-2052

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06