Free Surface Flow through Rock-Fill Dams Analyzed by FEM with Level Set Approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computational Mechanics

Vol. 27 233-243

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik