Linear and non-linear neural network models for estimation of operative temperature in buildings - A comparison
Rapport, 2004

operative temperature

neural network

non-linear

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06