Reglerteknikens möjligheter i framtidens intelligenta hus - Integrerad intelligent behovsstyrning
Rapport, 2004

control

intelligent building

control-on-demand

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Manne Stenberg

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

1403-266X (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R004/2006

Mer information

Skapat

2017-10-06