Optimal Parameters of Viscoelastic Dampers Between Structures During Earthquake
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hamid Movaffaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07