Optimal Parameters of Viscoelastic Dampers Between Structures During Earthquake
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hamid Movaffaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik

Submitted for publication Computers & Structures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13