Optimum Parameter of Dampers Interconnecting Adjacent Structures During Earthquake
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hamid Movaffaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik

Accepted for publication Minisymposium at the 7th World Congress on Computational Mechanics (WCCM 2006)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13