Structural Vibration Reduction Using Genetic Algorithm for Optimal Locations of Viscoelastic Dampers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hamid Movaffaghi

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06