Linear and non-linear static Buckling Analysis of a Slender Steel Girder
Rapport, 2006

Författare

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik

Dag Linghoff

Chalmers, Tillämpad mekanik

Hamid Movaffaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08