Interest in food events:some insights from Swedish consumers
Kapitel i bok, 2014

Författare

Tommy Andersson

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Lena Mossberg

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Food and Wine Events in Europe - A stakeholder approach. Edited by Alessio Cavicchi & Cristina Santini

201-212
978-0-415-82781-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-0-415-82781-2

Mer information

Skapat

2017-10-08