Accident analysis for traffic safety aspects of High Capacity Transports
Rapport, 2014

Författare

András Bálint

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Jan Martinsson

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Kristian Holmqvist

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik