Design criteria for energy efficient vertical air curtains in display cabinets
Paper i proceeding, 2003

air curtain

energy efficiency

display cabinet

Författare

Monica Axell

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

21st International Congress of Refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06