Effects of restrained thermal strains in transversal direction of concrete slab frame bridges
Rapport, 2013

Författare

Abbas Zangeneh Kamali

Christoffer Svedholm

Morgan Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07