Free Surface Flow Predictions by an Interface-Capturing Finite Element Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Hamid Sharif Nahidh

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mårten Levenstam

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Computational Civil and Structural Engineering

Vol. 1 2 98-106

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06