Error Estimation and h-adaptivity for Eigenfrequency Analysis of Plates in Bending: Numerical Results
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 78 1-3 1-10

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06