Jørn Utzon: Arkitekturens tilblivelse og virke
Bok, 2011

Jørn Utzon – Arkitekturens tilblivelse og virke handler, som titlen siger, om tilblivelse og virke i Utzons arkitektur. Det er således hverken en skildring af hans liv eller en kronologisk gennemgang af hans samlede værk. Snarere går den bag om disse traditionelle fremstillingsformer og fokuserer tematisk på, hvordan projekter er blevet til, og hvordan de virker. Bogens seks hovedtemaer er sted, arbejdsmåde, byggekultur, konstruktion, materialitet og levevis. De går på tværs af projekter og kronologi. Hovedtemaerne er valgt på grundlag af Utzons arkitektur og dækker således alle væsentlige sider af den. Samtidig peger de på centrale arkitektoniske problemstillinger i dag. Bogen giver for første gang på dansk en samlet fremstilling af Utzons arkitektur. Gennem en tematisk og sammenhængende skildring af Danmarks bedst kendte arkitekts værk formidles viden om hans arkitektur, måden den er skabt på og den arkitekturopfattelse, der ligger bag. Illustrationerne i bogen dokumenterer skabelsen af byggede og urealiserede projekter samt bygningerne efter ibrugtagning. Således er det traditionelle arkitekturfotografi, som ofte tages lige efter, bygningen står færdig, og lige inden den tages i anvendelse, kun i mindre grad inkluderet. Der er i stedet lagt vægt på at illustrere arkitekturens processer fra de første skitser til bygningernes patinering. Bogens gengiver derfor mange skitser, tegninger og modeller fra Utzons tegnestue samt fotografier fra byggepladser og bygninger såvel som fra rejser. Utzon har skrevet en række tekster om egne projekter og sit syn på arkitektur. Flere af disse indgår i bogen og viser, hvordan egne og andres bygninger blev forstået, og antyder den refleksive arbejdsmåde, han havde. I dag fremstår teksterne som væsentlige udsagn om samtidens arkitekturopfattelse og bidrager til at belyse bogens temaer. Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog og henvender sig til alment interesserede læsere, men vil naturligvis også være af stor interesse for arkitekter og andre fagfolk, der er optagede af og arbejder med, hvordan vi lever og bor.

Arkitektur

Jørn Utzon

Författare

Michael Asgaard Andersen

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

978-87-17-04087-8

Mer information

Skapat

2017-10-10