CO2 adsorption on silicalite-1 and cation exchanged ZSM-5 zeolites using a step change response method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Langmuir adsorption model

CO2 adsorption

FTIR spectra

step change response

ZSM-5

Författare

Sang Wirawan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Microporous and Mesoporous Materials

1387-1811 (ISSN)

Vol. 91 196-205

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07