Study of high-LET radiation-produced radical/ROS species and indirect strand break induction in naked dsDNA (22B493)
Rapport, 2011

Författare

Britta Langen

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Teruaki Konishi

Nakahiro Yasuda

Yukio Uchihori

Ämneskategorier

Fysik

Biologiska vetenskaper

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07