Fundamental studies on high-LET radiation induced DNA damage in vitro and transcriptional responses in vivo
Licentiatavhandling, 2013

Opponent: Prof. D.Sc. Andrzej Wojcik

Författare

Britta Langen

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Opponent: Prof. D.Sc. Andrzej Wojcik

Mer information

Skapat

2017-10-07